+ ارسال پیامک آنلاین

چنانچه قصد ارسال پیامک به تعداد زیاد داشته باشید می توانید بدون خرید سیستم پیام کوتاه نیز پیامک های خود را ارسال کنید. در اینصورت به ازای هربار سفارش در صورتیکه تعداد پیامک های ارسالی کمتر از 10 هزار پیام باشد دستمزد ارسال نیز دریافت می گردد. پیشنهاد می گردد درصورتی که نیاز به ارسال دائم و مکرر دارید، با خرید پنل اس ام اس، خود شخصا نسبت به ارسال پیام کوتاه اقدام نمایید اما اگر تعداد ارسال های شما به دفعات نیست و مثلا یک یا چند بار بصورت محدود قصد ارسال پیام کوتاه دارید درخواست سفارش ارسال پیام کوتاه را به دنا پیام بسپارید.

در صورتی که در نظر دارید خودتان بر ارسال پیامکها نظارت داشته باشید باما تماس بگیرید .

02191306993

09925441065

09177411065

فروش و پشتیبانی: طاهری