پیامک مجلس شورای اسلامی

ما نیز در دنـــا پیـــام می کوشیم تا این انتخابات پر شور تر و با شکوه تر از گذشته برگزار شود. به همین دلیل دنـــا پیـــام  تصمیم گرفتیم که پنل های تجاری خود را با ۵۰% تخفیف در اختیار نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران قرار دهیم تا کاندیدا ها بتوانند به راحتی با هواداران خود در ارتباط باشند و برنامه های انتخاباتی خود را راحت تر از گذشته در اختیار مردم قرار دهند.

جهت فعالسازی پنل ویژه تبلیغات مجلس شورای اسلامی با ما تماس بگیرید.