پیام خدماتی

همانطور که اطلاع دارید ، در صورتی که مشتری شما دریافت SMS های تبلیغاتی را غیرفعال کرده باشد ، امکان دریافت پیامک های ثبت سفارش یا اطلاع رسانی را از  شما نخواهد داشت. برای رفع این مشکل ، مدیران سایت ها و فروشگاه ها باید "قرارداد خط خدماتی" را با مخابرات ببندند. عقد این قرارداد نیاز به شرکت ثبت شده ، سفته50 میلیونی ، قرارداد جداگانه با مخابرات ، قرارداد جداگانه با اپراتور ارسال و صرف حدود 6 ماه زمان و هزینه ای بالا دارد.

حال ، دنا پیام  با راه اندازی این سامانه این مشکل را رفع کرده است. شما می توانید با عضویت در سیستم دنا پیام  ، SMS های ارسالی فروشگاه خود را به حالت خدماتی تبدیل کنید. در این صورت ، تمامی SMS های ارسالی از فروشگاه شما (مانند ثبت سفارش ، تغییر وضعیت سفارش ، عضویت و …) به تمامی شماره های موبایل در ایران با سرعت بسیار بالاتر از حالت عادی SMS های اینترنتی ارسال می شوند.

ارسال پیامک خدماتی به این معناست که حتی اگر دریافت کننده SMS دریافت پیامک های تبلیغاتی خود را غیرفعال کرده باشد ، باز هم امکان ارسال پیامک وجود داشته باشد. این نوع ارسال مناسب شرکت ها یا سایت هایی است که نیاز به ارسال پیامک های اطلاع رسانی (notification) یا پیامک های تایید و اعتبارسنجی (verification) دارند.

عضویت در این سیستم رایگان بوده و نیاز به هیچگونه قرارداد یا صرف زمان و یا دادن سفته ندارد. برای استفاده از این سیستم باید یکی از پلن های ارسال پیامک زیر را از میهن سرویس خریداری کنید :